Historikk

Solhaugs skoles Vel ble opprettet som en foreldregruppe for elever ved Solhaug skole, den gang en «hjelpeskole for skolesvake elever». Foreningen stelte i stand ulike arrangement for å skaffe inntekter. I 1962 kjøpte de en tomt på Kvamskogen med planer om å bygge en hytte som kunne brukes av skolen, foreldre og andre som jobbet med barn og ungdom som «kom til kort» i den vanlige skolen. Navnet på den framtidige hytten, Soltun, ble vedtatt på medlemsmøtet året etter. Hyttetegninger ble laget, men manglende midler og andre faktorer hindret dem i å realisere prosjektet den gang.

Sommeren 2004 ble Solhaug skole lagt ned, og Solhaug skoles Vel opprettet en stiftelse som fikk overført hyttetomt og foreningens øvrige midler – AKE-stiftelsen. Etter en massiv dugnadsinnsats for å realisere det 50 år gamle prosjektet, stod hytten endelig ferdig våren 2013!